Oferta edukacyjna

Wybierz kierunek:
Liceum
Zaoczne Liceum Ogólnokształcące
Zaoczne Uzupełniające Liceum O.
Szkoła policealna
Administracja
Agrobiznes
Archiwista
Asystent kierownika produkcji filmowej i tv
Asystent osoby niepełnosprawnej
BHP
Ekonomia
Eksploatacja portów i terminali
Florystyka
Fryzjerstwo
Geodeta
Handlowiec
Informatyka
Kosmetyka
Logistyka
Ochrona fizyczna osób i mienia
Opiekun medyczny
Opiekun osoby starszej
Opiekun w domu pomocy społecznej
Opiekunka środowiskowa
Prace Biurowe
Rachunkowość
Spedycja
Teleinformatyk
Turystyka wiejska
Usługi pocztowe i finansowe
Studium Policealne
Aranżacja krajobrazu
Biomasaż
Bukieciarstwo
Dekorator wnętrz
Dyspozytor transportu samochodowego
Grafik komputerowy multimediów
Grafik komputerowy
Fotograf
Fryzjer
Fryzjerstwo damskie
Fizjoterapia
Instruktor odnowy biologicznej
Kosmetyczka
Księgowy
Specjalista ds. transportu
Manikiurzystka-pedikiurzystka
Masaż leczniczy
Opiekun psychopedagogiczny
Terapeuta zajęciowy
Organizator turystyki i wypoczynku
Operator sprzętu komputerowego
Organizator transportu drogowego
Organizator usług kateringowych
Opieka medyczna
Projektant grafiki
Projektant stron internetowych
Pracownik obsługi płacowej
Pracownik leśnictwa
Profesjonalny pracownik sekretariatu
Profesjonalna obsługa recepcji hotelowej
Projektant stron internetowych
Przygotowanie farmaceutyczne
Przewodnik turystyczny miejski i terenowy
Przedstawiciel handlowy
Sekretarka
Sekretarka medyczna
Specjalilsta ds. kadr i płac
Stylizacja i wizaż
Specjalista ds. reklamy
Specjalista ds. rachunkowości
Specjalista manicure-pedicure
Specjalista ds. usług fryzjerskich
Specjalista ds. transportu i logistyki
Specjalista ds. marketingu i reklamy
Specjalista ds. dietetyki
Specjalista ds. logistyki
Specjalista ds. organizacji usług gastronomicznych
Terapeuta środowiskowy
Wizażystka-stylistka
Właściciel przedsiębiorstwa agroturystycznego

Archiwista
Zawód: Technik archiwista

Szkoła Policealna
ARCHIWISTA

Zawód: Technik archiwista

Charakterystyka: Kształcenie w zawodzie technik archiwista ma na celu przygotowanie absolwentów do sprawnego i fachowego wykonywania zadań zawodowych takich jak:

 • zakładania, organizowania i prowadzenia archiwum zakładowego,
 • gromadzenia, przechowywania i udostępniania zasobu archiwalnego,
 • opracowywania zasobu archiwalnego,
 • klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji archiwalnej,
 • opracowywania inwentarza książkowego,
 • obsługiwania komputerowego systemu informacji archiwalnej,
 • zabezpieczenia dokumentacji archiwalnej,
 • popularyzowania materiałów archiwalnych,
 • zarządzania dokumentacją w kancelariach urzędów i innych jednostkach organizacyjnych.

Okres nauki: 2 lata.

Opłaty: Kierunek BEZPŁATNY
(Szkoła bezpłatna - czyli cały okres nauki jest bezpłatny, brak ukrytych kosztów).

Perspektywy zawodowe: Technik archiwista może pracować w archiwach państwowych i niepaństwowych, gromadzących zasoby historyczne i bieżące, składnicach akt oraz archiwach zakładowych.


KWALIFIKACJE:

K 1 Organizacja i prowadzenie archiwum (A.63.) egzamin odbywa się na koniec II semestru

K 2 Opracowywanie materiałów archiwalnych (A.64) – egzmain odbywa się na koniec IV semestruProgram nauczania szkoły policealnej o kierunku archiwista obejmuje następujące przedmioty:

 • Metody pracy w archiwum zakładowym
 • Język obcy zawodowy w archiwistyce
 • Podstawy archiwistyki
 • Prawo archiwalne
 • Prowadzenie archiwum i opracowanie materiałów archiwalnych

zapisy on-line

 

 

Więcej informacji Zwiń
Jeżeli jesteś zainteresowany uzyskaniem dodatkowcych materiałów na temat kierunku, wpisz poniżej swój adres e-mail, oraz wybierz miasto.
Adres e-mail:
Miasto:  
  Strona wygenerowana w 00:00:00.280

Zapisy on-line
Teraz możesz zapisać się do dowolnej szkoły COSINUS i uniknąć kolejek w sekretariacie!

Przed przystąpienia do wypełniania kwestionariusza on-line prosimy o przygotowanie dowodu osobistego a w przypadku mężczyzn dodatkowo książeczki wojskowej (jeżeli została wydana), do wypełnienia kwestionariusza potrzebne będą ich numery.

Zapraszamy do skorzystania z zapisów on-line
Kontakt
Chciałbyś zmienić coś w naszym serwisie? Napisz nam o tym!