Zasady zachowania prywatności

Obowiązek informacyjny

W związku z wprowadzeniem nowelizacji  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., po zmianach z 10 maja 2018 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO"), informujemy  o przetwarzaniu Twoich danych osobowych oraz zasadach, na jakich się to odbywa , po wprowadzeniu niniejszych zmian .

W związku z powyższym informujemy:

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Pegasi sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi , znajdująca się przy ul. Wólczańskiej 4a ( 90-720 Łódź).
Adres korespondencyjny: 90-515 Łódź, przy ul. Wólczańska 81 e-mail: rodo@cosinus.pl

Cel i podstawy prawne przetwarzania danych

Cel przetwarzania danych:

 • Obsługa funkcji serwisu internetowego
 • Zapewnienie większego bezpieczeństwo usług,
 • Utworzenie i zarządzanie Kontem Użytkownika
 • Obsługa zgłoszeń składanych za pomocą formularza kontaktowego
 • Dane przetwarzane są także  do celów statystycznych

Zbieranie przez nas Twoich danych następuje na podstawie Twojej zgody lub wynika wprost z przepisów prawa. Twoje dane nie będą wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji.

Podstawa przetwarzania:

 • Konieczność wykonania przez nas obowiązku prawnego, np. związanego z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 • Podstawą przetwarzania przez Administratora Twojego adresu IP, adresu e-mail oraz numeru telefonu w celu przesyłania Ci na wskazany adres e-mail i numer telefonu informacji, jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Twoja wyraźna zgoda udzielana jest dobrowolnie przez odpowiednie okna funkcyjne umieszczone na stronach www.cosinus.pl - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 • ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.).

 

Zakres zbieranych danych

W celu wyświetlania w prawidłowy sposób informacje w serwisie zbierane są automatycznie dane dotyczące Twojego numeru IP, oraz ustawień lokalnych przeglądarki (np. wersja językowa)

Aby móc w prawidłowy sposób obsłużyć Twoje zgłoszenie wysłane przez formularz kontaktowy, należy podać Administratorowi następujące dane: adres e-mail, imię i nazwisko

Aby móc wprowadzić komentarz pod artykułem należy zalogować się w serwisie Facebook. Treść komentarzy przekazywana jest i zapisywana w systemie Facebook

Możesz odstąpić od podania ww. danych, jednak wiąże się to z możliwością odmowy Administratora do przyjęcia Twojego zgłoszenia. Nie podając wymienionych danych, nie będzie również możliwości zarejestrowania Konta Użytkownika.

- Twoje dane będą przez nas przechowywane i przetwarzane tylko przez okres wynikający z przepisów RODO, tylko wtedy gdy;

 1. osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych;
 2.  jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 3. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą;
 4. jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego;
 5. jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych  albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
  • do celów kontaktu z Administratorem będą przetwarzane w okresie prowadzenia tego  kontaktu, a później będą archiwizowane , jest to uzasadnione koniecznością odtworzenie treści takiego kontaktu w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń;
  • do czasu ustania możliwości dochodzenia, ustalania lub obrony pojawiających się możliwych roszczeń związanych z zrealizowanymi dla Ciebie usługami;
  • przez 5 lat od końca roku, w którym zrealizowane zostało ostatnie zamówienia na towar/usługę – ze względu na wypełnienie obowiązku podatkowego i księgowego.
  • do czasu wyrażenia przez Ciebie żądania usunięcia Twoich danych osobowych z bazy marketingowej;

Twoje uprawnienia

W każdym momencie przechowywania przez nas i przetwarzania Twoich danych, przysługuje Ci prawo dostępu do nich oraz otrzymania ich kopii, ich zmianę lub pełne usunięcie (z bazy marketingowej - jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim), ograniczenia ich przetwarzania, do przeniesienia ich do innego Administratora, wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Usuwanie danych

 Usunięcie danych możliwe jest także po wysłaniu zgłoszenia na adres rodo@cosinus.pl

Bezpieczeństwo zbieranych danych

Aby zapewnić Ci bezpieczeństwo przekazanych nam Twoich danych, stosujemy środki techniczne i organizacyjne zgodne z wytycznymi prawa. Są to m.in.

 • połączenia szyfrowane certyfikatem SSL
 • zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania,
 • możliwości szybkiego i pełnego przywrócenia kopii zapasowych z Twoimi danymi po zaistniałym incydencje fizycznym bądź technicznym,
 • stałym i regularnym testowaniu wszystkich zaimplementowanych zabezpieczeń

Ponadto zapewniamy również bezpieczeństwo Twoich danych wewnątrz naszej firmy poprzez zobowiązanie wszystkich naszych pracowników i współpracowników do zachowania Twoich danych w tajemnicy, traktowania ich poufnie i z godnością.

Dane zbierane automatycznie (cookie)

Aby zapewnić Ci prawidłowe działanie naszej strony internetowej , jak większość witryn internetowych, korzystamy z plików cookie (ciasteczka). Pozwalają one zarówno nam jak i naszym partnerom na dostosowanie strony internetowej do Twoich indywidualnych potrzeb. Oznacza to zapisywanie Twoich danych na Koncie Użytkownika abyś nie musiał wpisywać ich przy każdym logowaniu  się. Pozwalają nam również korzystać z nich w celach statystycznych i marketingowych abyśmy mogli tworzyć dla Ciebie odpowiednie wyświetlane treści.

Pliki cookie to określenie dotyczące niedużych plików tekstowych umieszczanych w Twoim urządzeniu końcowym (komputer, tablet, telefon). Cookie nie powodują zmian w ustawieniach na Twoim urządzeniu.

W każdej chwili masz prawo do usunięcia lub ograniczenia plików cookie jak i do ich blokowania. Oznacza to, że niektóre funkcjonalności w witrynie internetowej zostaną dla Ciebie ograniczone.

Zewnętrzne podmioty współpracujące

Dla naszego prawidłowego działania, korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych. Dla prawidłowego wykonania zleconego nam przez Ciebie zamówienia na towary/usługi, możemy przekazywane Twoje dane do tych podmiotów. Mogą być to :

 • Facebook.com - w celu obsług systemu komentarzy
 • Google.com – obsługa statystyk serwisu,
 • Tik tok – w celach promocyjnych i marketingowych ,
 • serwisy zewnętrzne – dla wykonania zleconej usługi serwisowej,
 • i innym - w celu innego wsparcia prowadzonej przez nas działalności.

Przekazanie Twoich danych osobowych do współpracujących z nami podmiotami nastąpi w określonych celach lub w celu wypełnienia obowiązków prawnych nałożonych na administratora danych osobowych.

W przypadku przekazywania danych osobowych do państw nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zostaną one zabezpieczone, m.in. poprzez zastosowanie porozumień opartych na standardowych klauzulach ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską.

Zwracamy uwagę, że jeżeli skorzystasz z linka do stron internetowych osób trzecich za pośrednictwem naszej strony, takie osoby trzecie mogą zbierać informacje o tym, w jaki sposób korzystasz ze strony. Podobnie, w przypadkach, w których korzystasz z treści w mediach społecznościowych, osoby trzecie mogą zbierać informacje na ten temat, a korzystanie z tych informacji przez osoby trzecie jest regulowane odpowiednimi politykami prywatności takich osób trzecich. W przypadkach, w których decydujesz się na korzystanie ze stron osób trzecich za pośrednictwem  naszej strony internetowej nie ponosimy odpowiedzialności za przetwarzanie Twoich danych osobowych przez takie osoby trzecie.

Aktualizacja i zmiana naszej polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji lub zmiany poszczególnych postanowień naszej polityki prywatności. W przypadku dokonania zmian zostaną Państwo ponownie poproszeni o jej zaakceptowanie.