Gwarancja bezpłatności

Pierwsza szkoła Cosinus powstała w Łodzi w 1998 roku, było to Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. W 2012 roku jesteśmy już w 44 miastach w Polsce, prowadzimy licea dla dorosłych oraz szkoły policealne w trybie zaocznym i wieczorowym. Wszystkie nasze szkoły posiadają uprawnienia szkół publicznych, co oznacza, że w szkołach COSINUS realizujemy programy nauczania zatwierdzone przez MEN, przeprowadzamy zewnętrzne egzaminy zawodowe i maturalne, wydajemy legitymacje, wydajemy zaświadczenia do WKU, ZUS itp..
 
  
 Damy Ci gwarancję bezpłatności na piśmie

Cosinus to największa i najlepiej rozwijająca się sieć szkół dla dorosłych mogąca równocześnie pochwalić się najwyższymi wynikami egzaminów zewnętrznych. W Cosinusie egzamin zewnętrzny zdaje co roku więcej osób niż w pozostałych największych szkołach dla dorosłych razem, a średnia zdawalność jest przeważnie wyższa niż w szkołach dziennych. Walory te doceniła Agencja Polskapresse przyznając Prezesowi Cosinusa, Panu Jarosławowi Łukowiczowi, tytuł Partnera Roku.
  
 Najwyższa zdawalność

W naszych szkołach możesz uzupełnić wykształcenie na trzech poziomach. Możesz ukończyć szkołę średnią, zdobyć zawód i tytuł technika w jednym z wielu zawodów, których nauczanie prowadzimy w 46 miastach w Polsce.
A jeśli masz maturę, lub zdobędziesz ją u nas możesz kontynuować naukę w Wyższej Szkole Cosinus na najlepszych w Polsce warunkach finansowych. Dla naszych absolwentów specjalne promocje.
Celem naszej Uczelni jest kształcenie na najwyższym, europejskim poziomie. Realizujemy go poprzez przygotowanie stosownego zaplecza dydaktycznego oraz zatrudnianie wysoko wykwalifikowanej kadry.

  

Bez chodzenia na zajęcia nie ma renty rodzinnej

ZUS ma prawo zażądać zwrotu renty rodzinnej, jeśli uprawniony do niego zapisał się do szkoły policealnej tylko w celu jego otrzymania.Samo formalne posiadanie statusu słuchacza szkoły bez chodzenia na zajęcia nie wystarcza do uzyskania prawa do renty rodzinnej.

 

 
NOWE KIERUNKI W SZKOŁACH POLICEALNYCH

Nowe kierunki w szkołach policealnych:

 • Kraków - opiekun medyczny - od lutego 2014
 • Zielona Góra - opiekun medyczny - od września 2014

od września 2013:

 • Łódź: opiekun medyczny
 • Gorzów Wielkopolski: opiekun medyczny, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, opiekun w domu pomocy społecznej, technik administracji, technik rachunkowości
 • Częstochowa: opiekun medyczny
 • Kalisz: opiekun medyczny
 • Bełchatów: opiekun medyczny
 • Koszalin: technik bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Siedlce: technik usług pocztowych i finansowych, technik archiwista
 • Bydgoszcz: opiekun medyczny
 • Warszawa: opiekun medyczny
 • Wrocław: ochrona fizyczna osób i mienia,opiekun medyczny, technik turystyki wiejskiej
 • Olsztyn: opiekun medyczny
 • Kraków: technik usług pocztowych i finansowych, technik teleinformatyk, technik eksploatacji portów i terminali
 • Piła: opiekun medyczny
 • Nowy Sącz: rachunkowość
 • Poznań: opiekun medyczny
 • Zielona Góra: asystent osoby niepełnosprawnej
 • Szczecin: opiekun medyczny.
   

Szczegółowe informacje na temat nowych kierunków które dostępne będą w Państwa mieście znajdą Państwo w sekretariatach szkół Cosinus.

Podziel się: Facebook Twitter Śledzik Blip Google bookmarks
WYMAGANE 50% OBECNOŚCI NA ZAJĘCIACH – dotyczy wszystkich szkół dla dorosłych!!!

Na podstawie rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej słuchacz obowiązany jest do minimum 50% obecności na obowiązkowych zajęciach dydaktycznych.
W przypadku niespełnienia wymogu o 50% obecności przez słuchacza, szkoły nie będą wystawiały zaświadczeń do MOPSu, ZUSu i innych instytucji, a także mają obowiązek przesłania do w/w instytucji informacji o nieuczęszczaniu słuchacza na zajęcia w wymaganym minimalnym wymiarze godzin.
Nieobecności mogą również skutkować skreśleniem z listy słuchaczy.
Słuchacz, który będzie pobierał świadczenia z w/w instytucji, a nie będzie spełniał wymogu 50% frekwencji, zobowiązany będzie do zwrotu świadczeń wraz z odsetkami.

Podziel się: Facebook Twitter Śledzik Blip Google bookmarks
Matura 2010

Tradycyjnie matura wypadła lepiej w szkołach publicznych. O ile wśród podstawówek i gimnazjów najwyższe średnie uzyskują te niepubliczne, wśród liceów i techników jest odwrotnie.
Wyjątkiem jest niepubliczne Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "Cosinus", które z angielskiego uzyskało średnią 95 proc.

Źródło: Gazeta Wyborcza Łódź

Podziel się: Facebook Twitter Śledzik Blip Google bookmarks
STYPENDIA DLA BEZROBOTNYCH Z TYTUŁU PODJĘCIA NAUKI

Osoby mające status bezrobotnego i nie posiadające kwalifikacji zawodowych informujemy, iż po spełnieniu określonych warunków może przysługiwać mu stypendium wypłacane z Funduszu Pracy przez Powiatowe Urzędy Pracy za podjęcie i kontynuowanie nauki. Przyjdź i zapisz się do Nas. Zapisanie się i nauka w Policealnych Szkołach Cosinus daje Ci prawo do ubiegania się o stypendium. 

Podziel się: Facebook Twitter Śledzik Blip Google bookmarks
  

Cosinus - bezpłatne szkoły policealne i licea ogólnokształcące dla dorosłych, studium policealne, szkoły dla dorosłych.

 

  
 Bezpłatne dodatkowe fakultety

Dzięki dodatkowym, bezpłatnym fakultetom nasi słuchacze zdają egzaminy zawodowe dające tytuł technika i egzaminy maturalne na poziomie znacznie wyższym niż średnia krajowa. Niewiele szkół dla dorosłych w Polsce może się pochwalić porównywalnymi rezultatami. W wielu naszych szkołach zdawalność egzaminów zewnętrznych wynosi nawet 100%.

Czytaj więcej...

  
 Kursy zawodowe

W ramach sieci szkół Cosinus rozwijane są coraz to nowsze kierunki kursów zawodowych. Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą kursów zawodowych.
Szczegółowe informacje otrzymają Państwo po wybraniu jednego z miast.
 

Czytaj więcej...

  
 Bezpłatne dodatkowe zajęcia z
języków obcych

Nigdy nie uczyłeś się języka obcego? Uczyłeś się dawno i niczego już nie pamiętasz? Chcesz znać więcej niż jeden język?
Pomożemy Ci za darmo. Ze względu na zróżnicowany poziom znajomości języka obcego wśród naszych słuchaczy w wielu szkołach organizujemy dodatkowe, bezpłatne zajęcia z języków obcych.

Czytaj więcej...

  Strona wygenerowana w 00:00:00.209

Zapisy on-line
Teraz możesz zapisać się do dowolnej szkoły COSINUS i uniknąć kolejek w sekretariacie!

Przed przystąpienia do wypełniania kwestionariusza on-line prosimy o przygotowanie dowodu osobistego a w przypadku mężczyzn dodatkowo książeczki wojskowej (jeżeli została wydana), do wypełnienia kwestionariusza potrzebne będą ich numery.

Zapraszamy do skorzystania z zapisów on-line
Kontakt
Chciałbyś zmienić coś w naszym serwisie? Napisz nam o tym!