Menu wyboru kierunków Zwiń
Informacje ogólne

Wybierz kierunek:
Szkoła policealna
Administracja
Agrobiznes
Archiwista
Asystent kierownika produkcji filmowej i tv
Asystent osoby niepełnosprawnej
BHP
Ekonomia
Eksploatacja portów i terminali
Florystyka
Fryzjerstwo
Geodeta
Handlowiec
Informatyka
Kosmetyka
Logistyka
Ochrona fizyczna osób i mienia
Opiekun medyczny
Opiekun osoby starszej
Opiekun w domu pomocy społecznej
Opiekunka środowiskowa
Prace Biurowe
Rachunkowość
Spedycja
Teleinformatyk
Turystyka wiejska
Usługi pocztowe i finansowe
Studium Policealne
Aranżacja krajobrazu
Biomasaż
Bukieciarstwo
Dekorator wnętrz
Dyspozytor transportu samochodowego
Grafik komputerowy multimediów
Grafik komputerowy
Fotograf
Fryzjer
Fryzjerstwo damskie
Fizjoterapia
Instruktor odnowy biologicznej
Kosmetyczka
Księgowy
Specjalista ds. transportu
Manikiurzystka-pedikiurzystka
Masaż leczniczy
Opiekun psychopedagogiczny
Terapeuta zajęciowy
Organizator turystyki i wypoczynku
Operator sprzętu komputerowego
Organizator transportu drogowego
Organizator usług kateringowych
Opieka medyczna
Projektant grafiki
Projektant stron internetowych
Pracownik obsługi płacowej
Pracownik leśnictwa
Profesjonalny pracownik sekretariatu
Profesjonalna obsługa recepcji hotelowej
Projektant stron internetowych
Przygotowanie farmaceutyczne
Przewodnik turystyczny miejski i terenowy
Przedstawiciel handlowy
Sekretarka
Sekretarka medyczna
Specjalilsta ds. kadr i płac
Stylizacja i wizaż
Specjalista ds. reklamy
Specjalista ds. rachunkowości
Specjalista manicure-pedicure
Specjalista ds. usług fryzjerskich
Specjalista ds. transportu i logistyki
Specjalista ds. marketingu i reklamy
Specjalista ds. dietetyki
Specjalista ds. logistyki
Specjalista ds. organizacji usług gastronomicznych
Terapeuta środowiskowy
Wizażystka-stylistka
Właściciel przedsiębiorstwa agroturystycznego
  

SZKOŁY POLICEALNE

Oferta skierowana jest do absolwentów liceów – również do tych którzy nie przystępowali do egzaminu maturalnego, lub nie udało im się go zdać.
 
Zaoczne szkoły policealne Cosinus umożliwiają obecnie zdobycie 21 ciekawych zawodów.
 
Nauka w szkołach trwa 2 lata (1,5 roku w przypadku zawodu technik bhp), w czasie jej trwania przygotowujemy słuchaczy do przystąpienia – po ukończeniu szkoły - do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzanego przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.
 
Dla słuchaczy szkół policealnych Cosinus przygotowaliśmy również ofertę w postaci dodatkowych, bezpłatnych zajęć fakultatywnych przygotowujących do egzaminu zawodowego.
 
Słuchaczy kształcimy w najnowocześniejszych, bardzo dobrze wyposażonych pracowniach, między innymi: informatycznych, kosmetycznych, fryzjerskich, florystycznych, laboratoriach logistycznych.
 
Nauczyciele posiadają kwalifikacje takie same jak nauczyciele w szkołach publicznych, znaczną ich część stanowią egzaminatorzy Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych.
 
W szkołach policealnych Cosinus uczymy nie tylko teorii! W każdym z kierunków w których kształcimy słuchacze odbywają praktyki zawodowe w firmach i instytucjach właściwych dla danego zawodu.

Miejsca realizacji praktyk mogą proponować sami słuchacze, natomiast osoby które mają problem ze znalezieniem miejsca na ich odbycie kierowane są do instytucji z którymi współpracujemy w zakresie praktyk zawodowych od lat.

Wszystkie szkoły Cosinus posiadają uprawnienia szkół publicznych, kształcą w oparciu o programy nauczania zatwierdzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Szkoły wydają legitymacje, zaświadczenia do ZUS, MOPS oraz innych instytucji.

Zapisz się do szkoły policealnej w Twoim mieście on-line lub zapoznaj się ze szczegółową ofertą wybranego kierunku.

Technik Administracji | Technik Agrobiznesu | Technik Archiwista | Technik BHP | Technik Ekonomista  
Technik Florysta | Technik Usług Fryzjerskich | Technik Handlowiec | Technik Hotelarstwa | Technik Informatyk 
Technik Usług Kosmetycznych | Technik Logistyk | Technik Ochrony | Technik Opiekun DPS | Technik Organizacji Reklamy 
Technik Organizacji Usług Gastronomicznych | Technik Prac Biurowych | Technik Rachunkowości | Technik Spedytor | Technik Turystyki 
Technik Turystyki Wiejskiej 

 
Strona wygenerowana w 00:00:00.130

Zapisy on-line
Teraz możesz zapisać się do dowolnej szkoły COSINUS i uniknąć kolejek w sekretariacie!

Przed przystąpienia do wypełniania kwestionariusza on-line prosimy o przygotowanie dowodu osobistego a w przypadku mężczyzn dodatkowo książeczki wojskowej (jeżeli została wydana), do wypełnienia kwestionariusza potrzebne będą ich numery.

Zapraszamy do skorzystania z zapisów on-line
Kontakt
Chciałbyś zmienić coś w naszym serwisie? Napisz nam o tym!